12 λόγοι για να παίζουν τα παιδιά έξω στη φύση

Image placeholder
1. Γελούν περισσότερο (είναι πιο χαρούμενα και δραστήρια).

2. Μειώνεται το άγχος.

3. Αναπτύσσεται η φαντασία.

4. Αναπτύσσεται η ενσυναίσθηση , παρατηρώντας ένα μικρό έντομο ,ένα άλλο έμβιο ον.

5. Προωθείται η επίλυση προβλημάτων.

6. Αναπτύσσεται παιχνίδι αορίστου χρόνου , όπου τα παιδιά δημιουργούν κανόνες , εξελίσσουν τις ηγετικές τους ικανότητες και βελτιώνουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους

7. Καλλιεργείται η αυτοπειθαρχία .

8. Παρέχεται μια πολύ –αισθητηριακή διέγερση , η οποία είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη του εγκεφάλου στην πρώιμη ηλικία.

9. Παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής (ADD) ή (ADHD) , δείχνουν μείωση συμπτωμάτων.

10. Ενθαρρύνεται το συνεργατικό παιχνίδι .Σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχουν σαφείς νικητές και ηττημένοι , τα παιδιά εργάζονται μαζί για την επίτευξη ενός στόχου.

11. Εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά παχυσαρκίας και κατάθλιψης.

12. Μαθαίνουν να αξιολογούν καλύτερα τους κινδύνους και γίνονται πιο ευρηματικά .

hippieteepee.gr