Τα κιλά ο κύριος λόγος bullying στο σχολείο

Image placeholder
Obesity, University of Connecticut.

Ποσοστό 75% έως 87% των συμμετεχόντων από κάθε χώρα είπαν ότι τα σχολεία πρέπει να αυξήσουν την ενημέρωση και να λάβουν μέτρα για να μειώσουν το συνδεόμενο με το βάρος bullying. Συνολικά τα τρία τέταρτα εξάλλου είπαν ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν πιο αυστηρούς τους νόμους εναντίον του bullying, προσθέτοντας μέτρα εναντίον του εκφοβισμού που συνδέεται με το βάρος.

Τουλάχιστο το 60% των ερωτηθέντων απ’ όλες τις χώρες είπαν πως σχολεία, δάσκαλοι, γονείς, γιατροί και κυβερνήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη του εκφοβισμού που συνδέεται με το σωματικό βάρος, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό «Pediatric Obesity».

Πηγή : www.iatronet.gr