Η βελανιδιά ή δρυς, το ιερό δένδρο των αρχαίων Ελλήνων

Image placeholder
Η βελανιδιά ή δρυς είναι ένα αιωνόβιο φυλλοβόλο δέντρο που φύεται στην Ευρώπη, την Ασία, την Βόρεια Αφρική και την Νότια και Βόρεια Αμερική. Οι βελανιδιές ποικίλουν στην εμφάνιση τους, ωστόσο έχουν όλες ένα κοινό χαρακτηριστικό, τα βελανίδια.

Η βελανιδιά φτάνει σε ύψος τα 20-25 μέτρα και σε ηλικία τα 1.000 χρόνια. Καρπούς όμως δίνει αφού περάσει τα 70 - 80 χρόνια.

Έχει μεγάλη αντοχή στην ζέστη, στην ξηρασία, στα αλατοσταγονίδια καθώς και στις καταπονήσεις του αστικού περιβάλλοντος.

Οι λαοί τίμησαν και δόξασαν το δένδρο αυτό στους μύθους και τις θρησκείες τους. Στην ελληνική μυθολογία οι βελανιδιές αναφέρονται πολύ συχνά. Η βελανιδιά ή δρυς ήταν δένδρο αφιερωμένο στο θεό του κεραυνού γιατί από παλιά είναι γνωστή η αντοχή του δέντρου στον κεραυνό και ακόμα ίσως η έλξη του.

Αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο δέντρο για την δημιουργία μεσογειακού κήπου και αξιοποιείται κατάλληλα για αυτόν τον λόγο στην κηποτεχνία και την αρχιτεκτονική τοπίου.

Το ξύλο της βελανιδιάς είναι ανθεκτικό, συμπαγές, βαρύ και δεν σαπίζει εύκολα. Χρησιμοποιείται από αρχαίους χρόνους στην οικοδομική την ναυπηγική και την επιπλοποιία. Ο δε καρπός της βελανιδιάς -το βελανίδι- είναι χρήσιμο για ζωοτροφές και αποτέλεσε πηγή τροφής για τους πληθυσμούς της Ευρώπης. Το καυσόξυλο δρυ συγκαταλέγεται στα καλύτερα στερεά καύσιμα για την θέρμανση κατοικιών.