Τι να πούμε στα παιδιά για τον Άγιο Βασίλη

Image placeholder
Σε ένα παιδί που εξελίσσεται φυσιολογικά, η κατάρριψη ενός μύθου έρχεται όταν το ίδιο το παιδί οδηγήσει τον γονιό στον δρόμο της αλήθειας. Τα παιδιά έχουν ανάγκη να ακούσουν την αλήθεια και τις αντιφάσεις τις οποίες τα ίδια κατανοούν και για τον λόγο αυτό σας εκφράζουν τα ερωτήματά τους.

Συχνά ο γονιός φοβάται περισσότερο από το παιδί την κατάρριψη μιας συνήθειας και προβάλλει τον δικό του φόβο επάνω του. Συντηρεί για παράδειγμα με νύχια και με δόντια τον μύθο του Άγιου Βασίλη, ενώ το παιδί του έχει αποσυνδεθεί συναισθηματικά από εκείνον.

Ένα παιδί που συνεχίζει να διατηρεί τους μύθους ζωντανούς μέσα του και αρνείται να τους εγκαταλείψει, ενώ όλοι οι συνομήλικοι το έχουν καταφέρει, σημαίνει ότι κάπου καταπονείται ψυχολογικά.

Το παιδί οφείλει να μάθει ότι υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση των μύθων, εκείνης που φιλτράρεται μέσα από την αρχή της πραγματικότητας. Πρέπει να καταφέρει να διαχωρίζει το αληθινό από το φανταστικό, να επεξεργάζεται τη γλώσσα των συμβόλων, να εξερευνά τα μηνύματα που κρύβονται πίσω από το ορατό ή το αυτονόητο και να κάνει μεταφορικές αναγνώσεις.

Αυτό θα το εμπλουτίσει συναισθηματικά και νοητικά.

iator.gr