Όλα όσα θα ήθελες να ρωτήσεις για τα Βιολογικά Προϊόντα

Image placeholder

1. Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

Προϊόντα βιολογικής γεωργίας είναι τα προϊόντα που για την παραγωγή τους έχουν εφαρμοστεί κανόνες που καθορίζονται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, οι οποίοι έχουν ως στόχο τα εξής:

 • Παραγωγή προϊόντων και τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας, ασφαλή για τον καταναλωτή χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων, αντιβιοτικών και χημικών λιπασμάτων.
 • Προστασία του περιβάλλοντος (προστασία του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων, εξασφάλιση της βιοποικιλότητας)
 • Μη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ή/και προϊόντων που παράγονται από αυτούς.
 • Προστασία της υγείας των αγροτών από την έκθεσή τους σε βλαβερές χημικές ουσίες.
 • Η φυσική διαβίωση των ζώων και η εξασφάλιση της ευζωίας τους.
 • Χρήση ζωοτροφών που έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο και χωρίς τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ή/και προϊόντων που παράγονται από αυτούς.

Η βιολογική γεωργία ισχύει για όλα τα είδη των προϊόντων π.χ. φρούτα, λαχανικά, κρέας, γάλα, κρασί, τυρί, αυγά, σιτηρά, καφές, σοκολάτα, ψάρι και θαλασσινά.

2. Πώς μπορώ να αναγνωρίσω τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

Στην επισήμανση ή διαφήμιση των προϊόντων βιολογικής γεωργίας θα πρέπει να υπάρχουν οι εξής ενδείξεις:

 • η ένδειξη «ΠΡΟΙΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» σε συνδυασμό με την ονομασία πώλησης του προϊόντος.
 • το εθνικό σήμα αναγνώρισης πιστοποιημένων προϊόντων βιολογικής γεωργίας, δηλαδή το σήμα του φορέα πιστοποίησης, (π.χ. λογότυπο ΔΗΩ, κλπ.)
 • το Κοινοτικό λογότυπο για τη βιολογική γεωργία (βλ. λογότυπο ακολούθως)
 • ο κωδικός αριθμός έγκρισης του Οργανισμού Ελέγχου & Πιστοποίησης (π.χ. GR-BIO-00)

          LOGO 

3. Μπορούν να πωλούνται χύμα τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

Κάθε προϊόν βιολογικής γεωργίας, για να μπορεί να διατεθεί ως βιολογικό, μεταβατικό, ακόμη και συμβατικό με ορισμένα βιολογικά συστατικά, είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Προϊόντος (ή άλλο σχετικό έγγραφο πιστοποίησης που να καλύπτει τη δραστηριότητα της εμπορίας του).

Κατά την αγορά μη τυποποιημένων (χύμα) προϊόντων βιολογικής γεωργίας (π.χ. από λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων), ο καταναλωτής θα πρέπει να επιβεβαιώνεται πως πρόκειται για βιολογικά είδη, ελέγχοντας το Πιστοποιητικό Προϊόντος που τα συνοδεύει. Στο Πιστοποιητικό Προϊόντος καθορίζονται τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

    • O Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης (π.χ. ΔΗΩ).
    • Το όνομα και η διεύθυνση της επιχείρησης
    • Τα πιστοποιημένα προϊόντα
    • Τους κανονισμούς προς τα οποία πιστοποιούνται τα προϊόντα
    • Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της πιστοποίησης, και η διάρκεια ισχύος
    • Το στάδιο πιστοποίησης
    • Η περίοδος παραγωγής
    • Η εκτιμώμενη παραγωγή
    • Το είδος συσκευασίας
    • Η ποικιλία για τα φυτικά προϊόντα ή/και η κατηγορία ζωικού προϊόντος

Σημειώνεται πως κάθε επιχείρηση που παράγει ή/και διακινεί βιολογικά προϊόντα, είτε αυτά διατίθεται συσκευασμένα είτε όχι, θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Προϊόντος σε ισχύ, το οποίο να περιλαμβάνει όλα τα είδη βιολογικής γεωργίας που χειρίζεται.

4. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς και ποιοι οι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα;

Στην Ελλάδα έχει θεσπιστεί ένα Σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την αρμόδια Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας. Στο εν λόγω σύστημα, υπάρχουν 18 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. 

5. Ποια διαδικασία ακολουθείται από τους παραγωγούς προκειμένου να πιστοποιήσουν τα προϊόντα τους;

Ένας παραγωγός προκειμένου να πιστοποιήσει το προϊόν του θα πρέπει αρχικά να επιλέξει ένα από τους εγκεκριμένους φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης με τον οποίο θα συνεργαστεί. Στη συνέχεια, ενημερώνει και περιγράφει τη δραστηριότητά του στον αρμόδιο φορέα, ο οποίος και προβαίνει σε σχετική επιθεώρηση. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, ο παραγωγός λαμβάνει ένα πιστοποιητικό και μπορεί να διαθέσει τα προϊόντα του ως βιολογικά. Επιθεωρήσεις στα προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί γίνονται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο για να διασφαλιστεί ότι τηρούνται οι κανόνες της βιολογικής γεωργίας.

Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό, εάν δεν υπάρχει σχετική σήμανση πάνω στο προϊόν, να ζητείται το Πιστοποιητικό Προϊόντος.

followgreen.gr