Μετανάστης ή πρόσφυγας ;

Image placeholder
Η μετακίνηση των ανθρώπων από την μία περιοχή στην άλλη, είτε στο εσωτερικό της χώρας στην οποία ζουν είτε στο εξωτερικό αυτής, με σκοπό την αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής είναι πανάρχαιο φαινόμενο.

Συναντάται σε όλες τις ιστορικές περιόδους, πράγμα που δείχνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένας κόσμος χωρίς μετακίνηση ανθρώπων.
Υπάρχουν δύο όροι που δηλώνουν τον άνθρωπο που μετακινείται για την αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής, δηλαδή ο όρος μετανάστης και ο όρος πρόσφυγας που δεν πρέπει να συγχέονται μεταξύ τους.

Με τον όρο μετανάστη εννοούμε εκείνο το μέλος μιας κοινωνίας που μετακινείται από την περιοχή που ζει μόνιμα για να μεταβεί σε μια άλλη με σκοπό την αναζήτηση εργασίας. O μετανάστης ζητά άδεια παραμονής από την χώρα στην οποία επιθυμεί να ζήσει.

Από την άλλη ο όρος πρόσφυγας δηλώνει το μέλος μιας κοινωνίας που μετακινείται σε άλλη χώρα, υποχρεωτικά και επιβεβλημένα επειδή διώκεται ή φοβάται τη δίωξη για λόγους πολιτικούς, θρησκευτικούς κτλ. Ο πρόσφυγας ζητάει άσυλο από τη χώρα που επιθυμεί να ζήσει, το οποίο προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο και τον Ο.Η.Ε.