Εθελοντισμός, μια πράξη ανθρωπιάς

Image placeholder
Σε μια δύσκολη εποχή που κυριαρχεί ο εγωισμός και το ατομικό συμφέρον, κάποιοι κρατούν ακόμα αναμμένη την φλόγα της αγάπης. Με πνεύμα συνεχούς και ανιδιοτελούς προσφοράς στο συνάνθρωπο, στην πατρίδα, στη φύση και το περιβάλλον, ο εθελοντής δρα είτε ατομικά, είτε διαμέσου οργανώσεων κι αποτελεί φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας.

Ο εθελοντισμός είναι μια εμπνευσμένη πράξη κατά την οποία ο εθελοντής ενσυνείδητα, με ελεύθερη βούληση και πλήρη ανιδιοτέλεια, θέτει τις υπηρεσίες του εις όφελος του πολίτη και της κοινωνίας γενικότερα.

Μέσω της εθελοντικής δράσης ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, διευθετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο διάφορα κοινωνικά ζητήματα, αυξάνεται η ενεργητική συμμετοχή των ανθρώπων, ενισχύεται η ανάπτυξη επικοινωνιακών, κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων αλλά και η ανάπτυξη νέων ικανοτήτων.

Ο ρόλος των εθελοντών είναι πάντα επικουρικός και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει τις ελλείψεις που παρουσιάζει η κρατική πολιτική.

Αν και οι ρίζες του εθελοντισμού είναι βαθιά ριζωμένες μέσα στην κοινωνία από αρχαιοτάτων χρόνων, δυστυχώς στην πατρίδα μας το ποσοστό των εθελοντών ανέρχεται μόλις στο 1,2% των πολιτών. Όσο πιο υψηλό είναι το ποσοστό, τόσο υψηλότερος είναι και ο δείκτης του πολιτισμού μιας κοινωνίας.

Οι σημαντικότεροι λόγοι που ωθούν τους ανθρώπους σε πράξεις εθελοντικής βοήθειας έχουν σχέση με το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης, την αναζήτηση ενός ανώτερου νοήματος στη ζωή, την αναζήτηση κοινωνικής αναγνώρισης και προβολής, τη διάθεση για ψυχική και κοινωνική επαφή, τη χαρά της προσφοράς.

Οι συνήθεις τομείς δραστηριοποίησης των εθελοντών αφορούν τις φιλανθρωπικές, τις πολιτιστικές δραστηριότητες, την προστασία του περιβάλλοντος και τις οικολογικές οργανώσεις.

Πηγή : www.ecoview.gr