Ιεριχώ

Image placeholder
Η Ιεριχώ είναι το χαμηλότερο σημείο του πλανήτη (περίπου 260 μέτρα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας) με μόνιμους κάτοικους. Πιστεύεται επίσης ότι είναι μία από τις παλαιότερες συνεχώς κατοικούμενες πόλεις του κόσμου. Αρχαιολογικές έρευνες έχουν ανακαλύψει τα κατάλοιπα πάνω από 20 διαδοχικών εγκαταστάσεων στην Ιεριχώ, η πρώτη από τις οποίες είναι 11.000 ετών. Είναι επίσης η παλαιότερη γνωστή τειχισμένη πόλη.

Πηγή : Βικιπαίδεια