Υποεκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις επιχειρήσεων | e-gynaikes.gr

Υποεκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκε 07/03/2016

Στο 22% ανέρχεται η εκπροσώπηση γυναικών σε ηγετικές θέσεις στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ποσοστό αντίστοιχο με αυτό χωρών όπως η Σουηδία και η Νορβηγία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε η ΕΥ και το Ινστιτούτο Peterson για τη Διεθνή Οικονομία.

Η ίδια εικόνα δεν συναντάται στην πρόοδο ως προς τη συμμετοχή γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων, όπου το ποσοστό στη χώρα μας αντιστοιχεί στο 11%.

Σχολιάζοντας την έρευνα, ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδας, παρατηρεί: «Είναι προφανές ότι στη χώρα μας έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο να διανύσουμε, προκειμένου να καλυφθεί αισθητά το χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα όσον αφορά στην επαγγελματική εξέλιξη. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, καθώς οι επιχειρήσεις που προωθούν τις γυναίκες σε ηγετικές θέσεις θα βρεθούν σε πλεονεκτική θέση, εξασφαλίζοντας αφοσιωμένο ανθρώπινο δυναμικό, ισχυρότερη εταιρική κουλτούρα και βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις. Γνωρίζουμε ότι οι επιχειρήσεις με ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσματα».

Η έρευνα, που συγκέντρωσε στοιχεία από 22.000 εισηγμένες εταιρείες σε 91 χώρες, αποκαλύπτει ότι μόλις σε πέντε χώρες οι εταιρείες έχουν επιτύχει το στόχο της συμμετοχής των γυναικών κατά 30% μεταξύ των ανώτερων στελεχών ενώ μόνο η Νορβηγία ξεπερνά το ποσοστό αυτό ως προς τη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια.

Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης, ότι οι εταιρείες με ποσοστό γυναικών σε ηγετικές θέσεις μεγαλύτερο από 30%, μπορούν να επιτύχουν αύξηση του καθαρού τους κέρδους έως και 6%.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι χώρες με τη μεγαλύτερη πρόοδο ως προς την εκπροσώπηση γυναικών σε ηγετικές θέσεις είναι η Βουλγαρία (37%), η Λετονία (36%), οι Φιλιππίνες (33%), η Σλοβενία (33%) και η Ρουμανία (32%).

Ως προς τη συμμετοχή γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, οι πέντε πρώτες χώρες είναι η Νορβηγία (40%), η Λετονία (25%), η Ιταλία (24%), η Φινλανδία (23%) και η Βουλγαρία (22%).


Ενώ η πρόοδος ως προς την ισότητα των φύλων στις επιχειρήσεις διαφοροποιείται σημαντικά σε όλον τον κόσμο, οι περισσότερες χώρες εξακολουθούν να απέχουν από το όριο του 30% για τα διοικητικά συμβούλια, τις διευθυντικές θέσεις και τις γυναίκες στελέχη, ενώ οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου – ΗΠΑ, Κίνα και Ιαπωνία – δεν συγκαταλέγονται μεταξύ των δέκα πρώτων χωρών σε καμία κατηγορία.

news247.gr